Jönköping Kommun Tekniska Kontoret Om Projektet

OM PROJEKTET

Sortera Fett Rätt är ett gemensamt projekt mellan Jönköpings kommun (Tekniska kontoret) och Jönköping Energi Biogas. Syftet är att öka förståelsen hos kommunens elever i mellan-stadieåldern om de positiva effekterna med källsortering.

I projektet ingår en animerad film om vad som händer med det organiska avfallet samt lektionsmaterial som berör dels filmens innehåll, men också vidgar vyerna mot övrig källsortering.

Materialet är fritt att använda och kopiera.


Produktionsår: 2011
Uppdragsgivare: Josefin Mattson, Jönköpings Kommun och Anne Immonen, Jönköping Energi Biogas.
Producerat av: Giv Akt Information AB

Källsortering i skolanVill du veta mer?Länkar och Kontakt